تماس مستقیم با مسئولین ادارات دامپزشکی شهرستان‌های یزد

اداره دامپزشکی شهرستان ابرکوه

 
رئیس اداره دکتر حسن شیخی ابوقوئی
رایانامه H.Sheikhiivo.ir
تلفن 03532838131
فکس 03532839131
آدرس ابرکوه، بلوار امام علی، میدان شهیدان آدمی، جنب مدیریت جهاد کشاورزی
کدپستی 8931739832
محل اداره دامپزشکی ابرکوه

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان اردکان

 
رئیس اداره دکتر طاهره عظیم‌پور
رایانامه T.Azimpourivo.ir
تلفن 03532222126-7
فکس 03532229540
آدرس اردکان، بلوار شهید بهشتی، جنب فرمانداری
کدپستی 8951837154
محل اداره دامپزشکی اردکان

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان اشکذر

 
رئیس اداره دکتر علی نیک‌بین
رایانامه ashkezarivo.ir
تلفن 03532723575
فکس 03535727460
آدرس اشکذر، میدان بسیج، ابتدای خیابان بسیج
کدپستی 8941634476
محل اداره دامپزشکی اشکذر

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان بافق

 
رئیس اداره دکتر فرزانه سالاری علی‌آبادی
رایانامه F.Salariivo.ir
تلفن 03532437312
فکس 03532430660
آدرس بافق، بلوار بسیج، روبروی سپاه پاسداران
کدپستی 8971763338
محل اداره دامپزشکی بافق

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان بهاباد

 
رئیس اداره دکتر محمدعلی دادگرنیا
رایانامه M.Dadgarniaivo.ir
تلفن 03532472649
فکس 03532471919
آدرس بهاباد، انتهای بلوار پاسداران، خیابان شهید صدوقی
کدپستی 8941634476
محل اداره دامپزشکی بهاباد

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان تفت

 
رئیس اداره دکتر احسان زارع
رایانامه E.Zareivo.ir
تلفن 03532633061
فکس 03532633060
آدرس تفت، میدان امام حسین (ع)، ابتدای بلوار شهید بهشتی، جنب اداره راه
کدپستی 8991683411
محل اداره دامپزشکی تفت

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان خاتم

 
رئیس اداره دکتر مسعود سعیدی‌پناه اردکانی
رایانامه khatamivo.ir
تلفن 03532572396
فکس 03532574296
آدرس خاتم، خیابان شهدا، روبروی گلزار شهدا
کدپستی 8988143883
محل اداره دامپزشکی خاتم

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان مهریز

 
رئیس اداره دکتر محمدمحسن محمدی فتح‌آباد
رایانامه Mehrizivo.ir
تلفن 03532523060
فکس 03532530603
آدرس مهریز، بلوار شهید زارع‌زاده، کوچه شهرک قدس
کدپستی 8981653337
محل اداره دامپزشکی مهریز

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان میبد

 
رئیس اداره دکتر سید امیر شاطرچی
رایانامه A.Shaterchiivo.ir
تلفن 03532353191
فکس 03532353191
آدرس میبد، خیابان 12دی کوچه جنب آتشنشانی
کدپستی 8961994192
محل اداره دامپزشکی میبد

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

 

اداره دامپزشکی شهرستان یزد

 
رئیس اداره دکتر روح الله حاتمی‌پور
رایانامه R.Hatamipourivo.ir
تلفن 03536287961
فکس 03536287960
آدرس یزد، ، ساختمان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
کدپستی 8916713454
محل اداره دامپزشکی یزد

برای مشاهده نقشه بر روی Google Map روی تصویر بالا کلیک کنید

لینک کوتاه