نمودارهای فرایندهای صدور مجوز و گواهی بهداشتی  اداره کل دامپزشکی استان یزد

 

فعالیت‌های مرتبط با حوزه کاری اداره نظارت بر بهداشت عمومی 

فعالیت‌های مرتبط با حوزه کاری واحد قرنطینه و امنیت زیستی

فعالیت‌های مرتبط با حوزه کاری اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

فعالیت‌های مرتبط با حوزه کاری اداره تشخیص و درمان

فعالیت‌های مرتبط با حوزه کاری اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

لینک کوتاه