سال 1402 ( برای مشاهده جزئیات بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید)

جزئیات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه اداره کل دامپزشکی استان یزد 

 

سال 1401 ( برای مشاهده جزئیات بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید)

جزئیات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه اداره کل دامپزشکی استان یزد 

 

لینک کوتاه