فهرست مناقصات انجام‌شده در سال 1402 (برای مشاهده فهرست و قراردادهای مرتبط بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید)

مناقصات سال 1402  

لینک قرارداد1

لینک قرارداد2

 

فهرست مزایدات و مناقصات انجام‌شده در سال 1401 (برای مشاهده فهرست بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید)

مزایدات سال 1401

مناقصات سال 1401

 

 

لینک کوتاه