لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری تب مالت با حضور متصدیان فرآورده های لبنی

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری تب مالت با حضور متصدیان فرآورده های لبنی

به گزارش روابط عمومی شهرستان اردکان دوره آموزشی پیشگیری از بیماری تب مالت ویژه متصدیان و شاغلین در صنوف مرتبط، توسط دامپزشکی شهرستان و همکاری اتاق اصناف و اتحادیه های ذیربط در ارتباط با روش های پیشگیری و مبارزه با این بیماری برگزار شد.

برگزاری کلاس آموزشی بیماری تب مالت ویژه دامداران و کارشناسان شبکه بهداشت

برگزاری کلاس آموزشی بیماری تب مالت ویژه دامداران و کارشناسان شبکه بهداشت

به گزارش روابط عمومی دامپزشکی شهرستان بافق، جهت آگاهی و آموزش دامداران در خصوص بیماری تب مالت که یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است و به منظور ارتقای سطح دانش فنی کارشناسان شبکه بهداشت و درمان بافق، کلاس آموزشی تب مالت در سالن اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان برگزار شد.

لینک کوتاه