تماس مستقیم با مسئولین اداره کل دامپزشکی استان یزد

مدیر کل
دکتر علی فاتحی‌نیا
مسئول دفتر: علی رمضان‌زاده
تلفن دفتر: 4~03536237411 داخلی 142
رایانامه A.Fatehinia
 
معاون توسعه مدیریت و منابع
دکتر محمدرضا متوسل الحسینی
تلفن 4~03536237411 داخلی 119
رایانامه Motavasel
 
معاون سلامت
دکتر هادی زارع زردینی
تلفن 4~03536237411 داخلی 148
رایانامه H.Zare
 
مسئول روابط عمومی
محبوبه فتحی
تلفن 4~03536237411 داخلی 154
رایانامه M.Fathi
 
مسئول حراست
عباسعلی شایق
تلفن 4~03536237411 داخلی 139
رایانامه A.Shayegh
 
مسئول قرنطینه
دکتر شهرام شاکر
تلفن 4~03536237411 داخلی ۱۲۱
رایانامه Sh.Shaker
 
مسئول امور حقوقی
لیلا احتشامی
تلفن 4~03536237411 داخلی 176
رایانامه L.Ehteshami
 
رئیس اداره امور مالی
علی شفیعی
تلفن 4~03536237411 داخلی 130
رایانامه A.Shafiei
 
رئیس اداره برنامه و بودجه
حمید ابوالحسنی
تلفن 4~03536237411 داخلی 144
رایانامه Abohasani
 
رئیس اداره امور اداری, رفاه و پشتیبانی
نازنین عاشق ابوالفضلی
تلفن 4~03536237411 داخلی 170
رایانامه N.Abolfazli
 
رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
محمدیوسف میرجلیلی
تلفن 4~03536237411 داخلی 180
رایانامه Mirjalili
 
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی
دکتر سید مهدی موسوی‌پور
تلفن 4~03536237411 داخلی 11۵
رایانامه Mousavipour
 
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی
دکتر سید خلیل موسوی بیوکی
تلفن 4~03536237411 داخلی 1۲۹
رایانامه Kh.Mousavi
 
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور, زنبور عسل و کرم ابریشم
دکتر نرگس حسینی
تلفن 4~03536237411 داخلی 1۴۰
رایانامه N.Hosseini
 
رئیس اداره تشخیص و درمان
دکتر محمد صادقی
تلفن 4~03536237411 داخلی 1۲۴
رایانامه M.Sadeghi
 
مسئول آزمایشگاه
بتول ثوابی
تلفن 4~03536237411 داخلی 1۱۸
رایانامه B.Savabi
 
مسئول آموزش
دکتر حمید پورمیرزایی
تلفن 4~03536237411 داخلی 132
رایانامه H.Poormirzaee
 
مسئول کارپردازی
یدالله غالبی
تلفن 4~03536237411 داخلی 177
رایانامه Y.Ghalebi
 
لینک کوتاه