تماس مستقیم با مسئولین اداره کل دامپزشکی استان یزد


مدیر کل
دکتر علی فاتحی‌نیا
مسئول دفتر: علی رمضان‌زاده
تلفن دفتر: 4~03536237411 داخلی 142
رایانامه A.Fatehiniaivo.ir
 
معاون توسعه مدیریت و منابع
دکتر محمدرضا متوسل الحسینی
تلفن 4~03536237411 داخلی 119
رایانامه Motavaselivo.ir
 
معاون سلامت
دکتر هادی زارع زردینی
تلفن 4~03536237411 داخلی 148
رایانامه H.Zareivo.ir
 
مسئول روابط عمومی
دکتر سعید امیدسالاری
تلفن 4~03536237411 داخلی 145
رایانامه S.OmidSalariivo.ir
 
مسئول حراست
عباسعلی شایق
تلفن 4~03536237411 داخلی 139
رایانامه A.Shayeghivo.ir
 
مسئول قرنطینه
دکتر شهرام شاکر
تلفن 4~03536237411 داخلی 124
رایانامه Sh.Shakerivo.ir
 
مسئول امور حقوقی
لیلا احتشامی
تلفن 4~03536237411 داخلی 176
رایانامه L.Ehteshamiivo.ir
 
رئیس اداره امور مالی
علی شفیعی
تلفن 4~03536237411 داخلی 130
رایانامه A.Shafieiivo.ir
 
رئیس اداره برنامه و بودجه
حمید ابوالحسنی
تلفن 4~03536237411 داخلی 144
رایانامه Abohasaniivo.ir
 
رئیس اداره امور اداری, رفاه و پشتیبانی
نازنین عاشق ابوالفضلی
تلفن 4~03536237411 داخلی 172
رایانامه N.Abolfazliivo.ir
 
رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
محمدیوسف میرجلیلی
تلفن 4~03536237411 داخلی 180
رایانامه Mirjaliliivo.ir
 
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی
دکتر سید مهدی موسوی‌پور
تلفن 4~03536237411 داخلی 115
رایانامه Mousavipourivo.ir
 
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی
دکتر سید خلیل موسوی بیوکی
تلفن 4~03536237411 داخلی 129
رایانامه Kh.Mousaviivo.ir
 
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور, زنبور عسل و کرم ابریشم
دکتر نرگس حسینی
تلفن 4~03536237411 داخلی 140
رایانامه N.Hosseiniivo.ir
 
رئیس اداره تشخیص و درمان
دکتر علی میرزایی
تلفن 4~03536237411 داخلی 121
رایانامه A.mirzaeiivo.ir
 
مسئول آزمایشگاه
دکتر زکیه یزدان‌پناه
تلفن 4~03536237411 داخلی 118
رایانامه Z.yazdanpanahivo.ir
 
مسئول آموزش
دکتر حمید پورمیرزایی
تلفن 4~03536237411 داخلی 132
رایانامه H.Poormirzaeeivo.ir
 
مسئول کارپردازی
یدالله غالبی
تلفن 4~03536237411 داخلی 177
رایانامه Y.Ghalebiivo.ir
 
لینک کوتاه