چاپ
ارسال به دوست

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تفت خبر داد:

اجرای طرح پایش بیماری انگلی واروآ در شهرستان تفت

با توجه به لزوم انجام مراقبت فعال بیماری واروآ در زنبورستان های استان، نمونه برداری از هفت زنبورستان شهرستان تفت به منظور بررسی جرب واروآ انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان تفت، میرزایی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تفت گفت: یکی از شایع ترن بیماری های زنبورعسل، بیماری کنه واروآ می باشد که در سطح بسیار گسترده ای در دنیا وجود دارد. واروآ، نوعی کنه است که به زنبور عسل می چسبد و زنبور به هیچ وجه نمی تواند آن را از بدن خود جدا کند و ادامه تغذیه کنه واروآ از بدن زنبور عسل باعث ضعیف شدن و در نهایت تلف شدن آن می شود که ایجاد کننده خسارت های اقصادی جبران ناپذیر برای زنبورداران است.
وی ادامه داد: سریع بودن انتشار و تکثیر این بیماری در بین زنبورستان های مختلف، ایجاب می نماید تا نسبت به تشخیص سریع و به موقع آن اقدام شود.
نامبرده حمل کندوها از نقطه ای به نقطه دیگر، پرواز زنبورهای آلوده در منطقه، ورود زنبوران نر آلوده به کندوهای دیگر، ورود اشتباه زنبوران کارگر به دیگر کندوها و خرید کندوهای آلوده را مهمترین دلایل نشر این بیماری برشمرد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تفت استفاده از داروهای ضد کنه را بهترین راه مبارزه با این بیماری عنوان نمود و از زنبورداران خواست: در صورت مشاهده کنه بر روی بدن زنبور عسل یا زنبورهای ناقص و لاروهای مرده موجود در کندو سریعا دامپزشکی را در جریان قرار دهند تا با اقدام به موقع از گسترش بیماری پیشگیری شود.

  • کد خبر: ٢٥٧٧٣٣/
  • ١٩:١٣ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩/
  • تعداد بازدید: 13

خروج