مدیر کل دامپزشکی استان یزد

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری

رئیس اداره امور مالی

رئیس اداره امور اداری, رفاه و پشتیبانی

رئیس اداره برنامه و بودجه

 

کارشناس روابط عمومی

 

کارشناس مسئول حراست

 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

 

کارشناس مسئول حقوقی و ارزیابی عملکرد

 

مسئول دفتر

 

روسای ادارات شهرستانها

 

معاون سلامت

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور, زنبور عسل و کرم ابریشم

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

رئیس اداره تشخیص و درمان