مزایدات در حال انجام:

با تشکر از توجه شما، به اطلاع می‌رساند در حال حاضر در اداره کل دامپزشکی استان یزد هیچ مزایده‌ای در جریان نمی‌باشد.

بدیهی است در صورت اعلام مزایده، اطلاعات آن علاوه بر تارنمای ستاد ایران (setadiran.ir) در این محل نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.

لطفاً برای اطلاع از مزایدات جدید به صورت دوره‌ای از این صفحه بازدید نمایید.

مزایدات پایان یافته:

مزایده پنج دستگاه خودرو اسقاطی از تاریخ 1398/3/22 لغایت 1398/4/1 در سامانه ستاد ایران ثبت گردیده است.