تماس مستقیم با مسئولین اداره کل دامپزشکی استان یزد

مدیر کل
دکتر علی فاتحی‌نیا
مسئول دفترمحسن معصومی
تلفن دفتر4~03536237411 داخلی 142
رایانامهA.Fatehinia
معاون توسعه مدیریت و منابع
دکتر یدالله پورامراللهی
تلفن4~03536237411 داخلی 119
رایانامهPouramrollahi
معاون سلامت
دکتر محمدرضا متوسل الحسینی
تلفن4~03536237411 داخلی 148
رایانامهMotavasel
مسئول روابط عمومی
حمید ابوالحسنی
تلفن4~03536237411 داخلی 154
رایانامهAbolhasani
مسئول حراست
عباسعلی شایق
تلفن4~03536237411 داخلی 139
رایانامهA.Shayegh
مسئول قرنطینه
دکتر نرگس حسینی
تلفن4~03536237411 داخلی ۱۲۱
رایانامهN.Hosseinni
مسئول امور حقوقی
لیلا احتشامی
تلفن4~03536237411 داخلی 176
رایانامهL.Ehteshami
رئیس اداره امور مالی
علی شفیعی
تلفن4~03536237411 داخلی 130
رایانامهA.Shafiei
رئیس اداره برنامه و بودجه
جلیل دانش
تلفن4~03536237411 داخلی 144
رایانامهJ.Danesh
رئیس اداره امور اداری, رفاه و پشتیبانی
داود دهقان نیری
تلفن4~03536237411 داخلی 170
رایانامهD.Dehghan
رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
محمدیوسف میرجلیلی
تلفن4~03536237411 داخلی 180
رایانامهMirjalili
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی
دکتر سید مهدی موسوی‌پور
تلفن4~03536237411 داخلی 11۵
رایانامهMousavipour
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی
دکتر سید خلیل موسوی بیوکی
تلفن4~03536237411 داخلی 1۲۹
رایانامهKh.Mousavi
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور, زنبور عسل و کرم ابریشم
دکتر کریم زنگیلی
تلفن4~03536237411 داخلی 1۴۰
رایانامهZangili
رئیس اداره تشخیص و درمان
دکتر محمد صادقی
تلفن4~03536237411 داخلی 1۲۴
رایانامهM.Sadeghi
مسئول آزمایشگاه
بتول ثوابی
تلفن4~03536237411 داخلی 1۱۸
رایانامهB.Savabi
مسئول آموزش
دکتر حمید پورمیرزایی
تلفن4~03536237411 داخلی 132
رایانامهH.Poormirzaee
مسئول کارپردازی
هدا یزدیان
تلفن4~03536237411 داخلی 177
رایانامهYazdian